Perfils professionals de la Promoció d’Igualtat de Gènere: Esther Albert

Perfil

L’Esther Albert Riera és Tècnica de Promoció Econòmica i Igualtat en un Ajuntament, i a partir del setembre formarà part de l’equip de professorat del Cicle Formatiu de Grau Superior en Promoció d’Igualtat de Gènere de CFPSLL.

1. Per què et vas interessar pels estudis d’igualtat de gènere?

Em va començar a motivar aquest tema arrel de l’augment de detecció de casos d’assetjament i violència per raó de gènere, cada cop he percebut casos més propers al meu entorn.

Vaig tenir la sort d’iniciar-me laboralment en un sindicat on existia la Secretaria de la Dona i em van encarregar un estudi d’ofertes laborals des de la perspectiva de gènere amb uns resultats molt estereotipats.

A partir d’aquell moment, ara fa 10 anys vaig tenir clar que jo voldria dedicar-me a promoure la igualtat, sense deixar mai de lluitar per aconseguir-la, amb perseverància i convenciment.

2. Per què penses que s’han de formar professionals en aquest àmbit?

Perquè és una via important per augmentar la sensibilització pròpia i per influir en la població per acabar reduint les situacions de desigualtat que es continuen produint en diferents àmbits de la societat per raó de gènere.

3. Quines són les principals mancances de la nostra societat en matèria d’igualtat de gènere?

Aquí sortiria una llista molt llarga, podríem començar per identificar acudits masclistes i comportaments normalitzats que situen a les dones en una situació d’inferioritat igual que altres col·lectius percebuts com diferents del que és mal considerat “normalitat”.

4. Què hauria de motivar els/les joves a estudiar aquest cicle?

Crec que els pot motivar lluitar per viure en una societat més avançada socialment, utilitzant les noves tecnologies per arribar a tothom amb missatges positius i donant exemple del tracte igualitari que tothom mereix, treballant molt sobre els valors, des d’un sentit crític.

5. Quin perfil/interessos/inquietuds hauria de tenir una persona que vol estudiar aquest cicle?

El perfil a nivell competencial crec que ha de ser d’una persona molt observadora, analítica i bona comunicadora, amb capacitat per influir en altres.

També considero important la paciència, perquè caldrà anar perseverant per aconseguir canvis que a curt termini no es veuran.

L’interès pot ser de complementar una formació i experiència que ja tingui, que pugui enriquir-se i fer millors projectes i promoure polítiques més efectives en l’àmbit de la igualtat de gènere.

6. Com creus que aquests estudis poden incidir en el canvi social?

Estic molt contenta que es pugui realitzar aquesta formació perquè estem donant la importància que té a la igualtat de gènere. Estic convençuda que serà un pas important per promoure el canvi des de la ciutadania, professorat, classe política, incidint cada cop més també en l’empresariat, per no oblidar cap àmbit de la vida social.

7. Voldries destacar alguna cosa de la teva carrera professional en aquest àmbit?

Ara fa 10 anys que estic treballant en un ajuntament, dedicant una part del meu temps a l’àrea d’igualtat. Treballem internament per sensibilitzar a la plantilla que treballa des de diferents àrees en com fer projectes amb visió d’igualtat de gènere. I també hem portat a terme dos plans d’igualtat adreçats a la ciutadania, desenvolupant plans d’acció en l’àmbit educatiu, de salut, laboral, entre d’altres i promovent la participació de dones a través d’una taula intercultural de dones.

8. On penses que hi ha més possibilitat de desenvolupar funcions en aquest àmbit?

A les escoles i als serveis públics en general.