SIA – Servei d’Informació i Acollida

El SIA (Servei d’Atenció i Acollida) és la unitat que acull a l’estudiant quan arribi al Centre de Formació Professional Sant Llàtzer (CFPSLL). El SIA facilitarà en tot moment l’ajuda i la informació relacionada amb les activitats del CFPSLL.

  • Servei d’informació sobre aulari
  • Servei d’informació sobre professors
  • Servei de recepció de treballs d’estudiants
  • Servei d’entrega de targetes per a les fotocopiadores i les seves recàrregues
  • Servei d’informació de les activitats als Espais de Simulació i Laboratoris de Ciències de la Salut
  • Atenció inicial a l’estudiant

Horari habitual:

  • De 8 a 21 hores.

Horari d’estiu: 

  • De l’1 al 31 de juliol de 8 a 20 hores.
  • Agost, tancat

INFORMACIÓ