SIA – Servei d’Informació i Acollida

El SIA (Servei d’Atenció i Acollida) és la unitat que acull a l’estudiant quan arribi al Centre de Formació Professional Sant Llàtzer (CFPSLL). El SIA facilitarà en tot moment l’ajuda i la informació relacionada amb les activitats del CFPSLL.

 • Servei d’informació sobre aulari
 • Servei d’informació sobre professors
 • Servei de recepció de treballs d’estudiants
 • Servei d’entrega de targetes per a les fotocopiadores i les seves recarregues
 • Servei d’informació de les activitats als tallers del CST
 • Atenció inicial a l’estudiant

Horari habitual:

 • De 8 a 21 hores.

Horari d’estiu: 

 • De l’1 al 31 de juliol de 8 a 20 hores.

INFORMACIÓ

 • Correu electrònic:         
 • Telèfon EUIT:                  93 7837777
 • Telèfon tallers CST:       93 7310007 – extensió 1701