Treballa amb nosaltres

PROFESSORAT CFGS DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

  • Titulació requerida: Diplomat/Grau Infermeria, Diplomat/Grau Fisioteràpia, Llicenciat/Grau Farmàcia, Llicenciat/grau Medicina o Llicenciat Grau en Filologia Anglesa
  • Mòduls professionals: Sistemes d’informació i classificació sanitaris, Arxiu i documentació sanitària, Terminologia clínica i patològica, Codificació sanitària, Extracció de diagnòstic i procediments, Validació i explotació, Anglès Tècnic.
  • Experiència professional: Documentació clínica i codificació de diagnòstics, arxius i gestió de documentació sanitària, àmbit assistencial, codificació CIE, Gestió de dades sanitàries, Estadística i epidemologia CMBD.

DESCARREGAR CONVOCATÒRIA