Projecte educatiu

Us presentem el projecte educatiu del Centre de Formació Professional Sant Llàtzer, un document on hi trobareu els objectius educatius i els trets fonamentals de la gestió i organització del centre per tal d’oferir uns estudis d’alta qualitat.

Consulta el document.

El valor afegit de la formació al CFPSLL

  • Professionals experts de l’àmbit socio-cultural i a la comunitat
  • Atenció personalitzada i acompanyament a l’estudiant
  • Formació semi presencial
  • Possibilitat de compatibilitzar els estudis amb l’activitat laboral
  • Utilització de tecnologia avançada
  • Pràctiques simulades
  • Estades pràctiques en organitzacions que promouen la igualtat
  • Convivència en un entorn tant laboral com universitari

Continuïtat acadèmica

Qualsevol estudi universitari oficial de Grau

S’ofereixen bonificacions per cursar els Graus de l’EUIT:

  • Grau en Infermeria
  • Grau en Teràpia Ocupacional

Qualsevol curs d’especialització en l’àmbit professional Qualsevol estudi de Cicles de Grau Superior