Memòries

Després d’alguns anys en que la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer volia posar en marxa una línia de formació professional en estudis relacionats amb la salut, finalment, es va fer un estudi de les necessitats i de les diferents sortides professionals tant de la família de sanitat com de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, a partir d’aquí es varen seleccionar 2 cicles de Grau Superior: Documentació i Administració Sanitària i Promoció de la Igualtat de Gènere i es va fer tota la tramitació administrativa per a l’obertura del Centre amb aquests estudis.

En aquesta pàgina trobareu les memòries de cadascun dels exercicis començan per l’any 2019-2020.