Integració Social

Títol oficial
Títol Oficial de Tècnic/a Superior en Integració Social


Nombre d’hores
1.287 h (teòriques)
515 h (estada en empresa)
198 h (projecte intermodular)


Modalitat
Presencial


Inici del curs
Setembre 2024


TÈCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL


El titulat/ada en tècnic/a Superior en Integració Social del Centre de Formació Professional Sant Llàtzer (CFPSLL) és un professional que vol dissenyar, coordinar, implementar i avaluar accions per fomentar la integració social, utilitzant tècniques i estratègies específiques, així com defensar la igualtat d’oportunitats, mantenint en tot moment una actitud de respecte envers les persones implicades i garantint la creació d’entorns segurs tant per als destinataris com per als professionals.


SORTIDES PROFESSIONALS

  • Ocupació pública, col·laborant amb col·lectius que requereixen suport per a la seva inclusió social.
  • Serveis de suport a individus i comunitats en situacions de vulnerabilitat.
  • Institucions educatives, tant en àmbits formals com no formals, ajudant a promoure el desenvolupament personal i social dels individus.
  • Centres residencials o comunitaris que atenen persones amb diversitat funcional, persones grans, menors en situació de risc, entre d’altres.
  • Organitzacions que treballen en àrees com l’ajuda humanitària, el desenvolupament comunitari, els drets humans i altres àmbits socials.
  • Integració en serveis d’assessorament i orientació per a la inserció laboral i social de persones en situació de vulnerabilitat.
  • Projectes educatius i de sensibilització social, impartició de tallers i programes que promoguin la consciència social i la inclusió.
  • Planificació, implementació i avaluació de projectes socials destinats a millorar la qualitat de vida de diferents comunitats.
  • Mediació en l’àmbit laboral, ocupacional i comunitari.

MÒDULS PROFESSIONALS
Garantim una atenció personalitzada durant la formació dels estudiants, gràcies a la incorporació al Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social de dos mòduls propis: el Mòdul de Tutoria i Orientació i el Mòdul d’Aprenentatge-Servei: aplicació pràctica de les competències.


Catàleg del CFGS en INTEGRACIÓ SOCIALDESCARREGAR PDF


PREUS I BONIFICACIONS

DESCARREGAR ARXIUCONTINUÏTAT ACADÈMICA

Altres cicles formatius de Grau Superior

Continuar amb estudis d’especialització de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.

Estudis universitaris


Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent. (Branca Ciències de la Salut)

Preparació de les proves d’avaluació de Batxillerat

(Únicament de les assignatures troncals)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.