Història

UN BREU PASSEIG PER LA HISTÒRIA

La Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, va néixer el 2012 per integrar l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), la qual havia sigut des del 1918 i fins aquella data l’Escola de la Creu Roja.

 

Així el 2018, vàrem poder celebrar el centenari en la formació d’infermeres, essent actualment l’Escola més antiga de Catalunya formant infermeres, i els 25 anys en la formació de terapeutes ocupacionals, essent també el centre amb més trajectòria formativa en aquesta disciplina.

 

“L’EUIT una Escola Universitària amb Història” és la 3a edició de la història d’aquesta Escola, un reconeixement al passat i a totes les persones que han fet possible que l’escola sigui el que és, un centre amb dues titulacions universitàries i amb una alta qualificació docent.

 

Fes clic aquí per descarregar el llibre.

 

Amb aquest bagatge la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer obre el Centre Formació Professional Sant Llàtzer el curs 2019-20 amb l’objectiu de crear línies formatives necessàries de caire professional que ajudin a resoldre problemes de la societat actual.