La Professora Anna Martín participa en el Diploma Sènior en Ciència, Tecnologia i Societat (UPC)

La Professora i Cap de Cicles Formatius del Centre de Formació Professional Sant Llàtzer, Anna Martín, va participar el divendres 4 d’octubre del Diploma Sènior en Ciència, Tecnologia i Societat, impartit a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) – UPC i on hi col·labora la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer. El programa formatiu ofereix a persones majors de 55 anys l’oportunitat de cursar una educació superior.

Martín va realitzar la presentació de l’assignatura “Salut i Nutrició“, on es pretén formar en matèria de salut i nutrició, tant a nivell intel·lectual com en habilitats bàsiques. També hi participen professionals de l’àmbit de la salut i la nutríció del CST i Mútua de Terrassa. També compta amb la participació de les professores de l’EUIT Marta Carné i Maria José Jiménez.