Recursos i opcions en finalitzar un cicle formatiu

En aquestes dates ja són milers els estudiants de FP que es titulen com a tècnics o tècnics superiors. I ara què?

Els qui hagin tingut la fortuna, i el mèrit, de ser contractats per l’empresa on han realitzat la FCT (les pràctiques formatives) ja estan encaminant un futur professional on l’experiència laboral sempre és un valor rellevant en qualsevol currículum. Després hi haurà qui estigui pensant a continuar estudiant o qui comenci a buscar feina al seu sector professional.

Si heu acabat un cicle formatiu de grau mitjà i voleu continuar estudiant, l’opció principal és cursar un altre cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional (veure catàleg de títols). Tot i així, hi ha qui decideix canviar de sector i redirigeix la seva formació professional. Tot dependrà també de les notes daccés i la prioritat que estableix ladministració educativa als diferents tècnics o als titulats en batxillerat o equivalents. Investigar les opcions disponibles, valorar l’ocupabilitat de cada títol a la teva zona geogràfica i visitar els centres educatius que ofereixen cicles és imprescindible per encertar a l’elecció.

(…)

Si estàs interessat a completar la lectura, fes clic sobre el següent botó per accedir al portal digital “efepeando.com” i llegir el text original.