Participació de la Directora Montserrat Comellas a la Constitució del Consell de l’FP de Terrassa

Ahir es va dur a terme la Constitució del Consell de l’FP de Terrassa, ara reforçat amb quatre poblacions més, on també hi va participar la Directora Montserrat Comellas.

El consell, format pel plenari i una comissió permanent de la qual depenen els grups de treball, és un òrgan consultiu i de participació social, que té com a objectius fomentar i prestigiar la Formació Professional a Terrassa (i ara, a la seva comarca), participar en una planificació coherent de l’oferta, així com promoure una formació innovadora i oberta a Europa i facilitar l’adequació entre la formació impartida i la demanda empresarial.

A l’òrgan consultiu es recullen diferents punts de vista i interessos de la ciutat en relació amb l’FP i es busca afavorir el procés d’inserció social i professional dels joves a més d’impulsar projectes de transició escola-treball.

“No hi ha estudis més importants que uns altres, tots són vàlids. Amb l’FP també es crea riquesa. Aquesta formació també ha de ser un factor clau per a l’objectiu d’aconseguir una Terrassa dinàmica”, va dir Ballart.