Infografia sobre l’informe d’inserció laboral 2019

A l’any 2019, segons l’informe d’inserció laboral de la Generalitat de Catalunya del 2019, hi van haver 21.830 graduats en cicles de Grau Superior.

La franja d’edat de 20 a 24 és el col.lectiu més nombrós, representant el 55’28% del total, seguit pel grup de 16 a 19 amb un 25’09% i pels majors de 25, amb un 20.6%.

Per altra banda, la inserció laboral és d’un 55’12%, dels quals un 38’24% només treballen i un 17’88% treballen i estudien.

Finalment, els 9 sectors amb un percentatge d’inserció més alt són:

  • Industries extractives 95.24%
  • Fabricació mecànica 69.69%
  • Energia i aigua 68.82%
  • Química 68.70%
  • Instal·lacions i manteniment 67.91%
  • Sanitat 64.61%
  • Electricitat i electrònica 62.87%
  • Hoteleria i turisme 61.10%
  • Marítimo pesquera 60%

Informe d’inserció laboral 2019 complet