L’FP segueix creixent amb 50.500 alumnes més que el curs anterior

La Formació Professional és l’opció que més estudiants estan valorant per dissenyar els seus itineraris formatius i a accedir al mercat laboral.

Les dades de l’Avanç dels Ensenyaments no universitaris del curs 2019-2020, reflecteixen que el número d’alumnes en les ensenyances de Formació Professional han registrat un augment del 6% amb 50.511 alumnes més que el curs anterior.

A l’FP, l’augment més important s’ha registrat en el Grau Superior amb un creixement del 6,6%, seguit del Grau Mitjà amb el 5,9% i de l’FP Bàsica en què l’increment se situa en el 3,6%.

Dins d’ells, les dades també reflecteixen un avanç considerable en la formació a distància amb pujades 7,1% i del 12,6% en els graus Mitjà i Superior, respectivament. Referent al gènere, les dones són majoritàries en la formació professional de Grau Mitjà i de Grau Superior a distància, representant el 60,3% i el 60,8%, respectivament.

Són percentatges que contrasten amb la menor presència de la dona, encara que en alguns casos és també significativa, al parlar d’FP en la modalitat presencial. Els percentatges baixen al 42,3% en el Grau Mitjà i al 45,4% en el Grau Superior. Per la seva part, en l’FP Bàsica, representen el 29,8% de l’alumnat total.

Les dades de l’estudi també posen en manifest un augment de la presència de l’alumnat estranger en l’FP, que creix sobretot en els estudis de Grau Superior, amb un augment del 17,5%, i més de 4.384 estudiants.

Finalment, fent referència al nombre total d’alumnes d’FP, el número mitjà d’estudiants per unitat se situa en el 20,20% en el Grau Mitjà i en el 21,2% en el Grau Superior. Mentre que és més baix en l’FP Bàsica, amb un 12,5%.

Així doncs, t’animes a estudiar FP a la FDSLL?