Estudiar FP, una aposta que facilita l’entrada al mercat laboral

Segons un article de La Vanguardia, en el complex mercat laboral, la qualificació dels treballadors és més important que mai. L’OCDE recorda que el nivell de formació de les persones està correlacionat amb la seva situació laboral.
Les que tenen un nivell eductiu més alt aconsegueixen taxes de treball més elevades, mentre que les persones amb un menor nivell de qualificació tinguin més risc d’estar desocupades.

Especialització o ocupabilitat són dos dels factors que estudiants i treballadors tenen en compte a l’hora d’escollir el seu futur professional. És aquí on entra amb força l’opció de la Formació Professional (FP). Segons l’últim estudi del Panorama de l’Educació Indicadors de l’OCDE 2019, l’FP es considera més efectiva per desenvolupar habilitats que permetin accedir abans al mercat laboral. Tot i això, només el 18,7% de l’alumnat espanyol de 17 anys escull aquesta formació en la segona etapa de l’Educació Secundària, davant la mitja de l’OCDE que assoleix el 31%.

L’FP també busca acabar amb aquest desajust educatiu: gran nombre de parats amb molta baixa qualificació, que el mercat laboral no pot absorbir perquè els perfils que requereixen són més elevats o se situen en un altre sector. El 49% dels treballs va requerir una qualificació mitjana i només el 14% una baixa.

Article completo: http://ow.ly/iZqL50AM5np