Documentació i administració sanitàries

TÍTOL OFICIAL


Títol Oficial de Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries

NOMBRE D’HORES


1650 h (teòriques)
350 h (pràctiques)

MODALITAT


Presencial

INICI DEL CURS


Setembre 2019

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES
El/La tècnic/a superior en documentació i administració sanitària del CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL SANT LLÀTZER (CFPSLL) és un/a professional que gestiona processos d’orientació i atenció a les persones, realitza processos de tractament de la informació i documentació clínica i participa en la gestió de dades del sistema de qualitat de les organitzacions sanitàries.

Documentació i Administració Sanitàries

Un cop assolit el títol estaràs capacitat per atendre i gestionar usuaris, pacients i famílies, gestionar citacions i prestacions de serveis sanitaris, sistemes d’acreditació sanitària, gestionar documentació i dades clíniques, seleccionar i codificar diagnòstics i procediments.

REQUISITS D’ACCÉS

Tenen accés directe als cicles de grau superior de Documentació i Administració Sanitàries les persones que compleixen algun dels requisits indicats a continuació:

Tenir un dels títols següents 

  • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics
  • Títol de tècnic/a superior o tècnic/a especialista (CFGS d’FP o FP2) de formació professional (no s’accepten els CFGS d’Arts plàstiques i disseny ni els CFGS d’Ensenyaments esportius)
  • Títol de qualsevol estudi universitari o equivalent
  • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM d’FP) amb determinades prioritats (no s’accepten els CFGM d’Arts plàstiques i disseny ni els CFGM d’Ensenyaments esportius)

Haver superat 

  • El segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • El curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari (PREU)
  • El curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS)
  • El curs de preparació per a la incorporació a CFGS (CPICGS), sempre que es disposi d’un títol d’un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional (no s’accepten els CFGM d’Arts plàstiques i disseny ni els CFGM d’Ensenyaments esportius)
  • La prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Què aprendràs

 • Atendre i gestionar usuaris, pacients i famílies
 • Gestionar citacions i prestacions de serveis sanitaris
 • Gestionar sistemes d’acreditació sanitària
 • Gestionar documentació i dades clíniques
 • Seleccionar i codificar diagnòstics i procediments
 • Gestionar arxius i documentació
 • Gestió d’ingressos i altes
 • Realitzar tasques administratives en àrees assistencials i no assistencials
 • Preparar material de comunicació científica
 • Participar amb tasques administratives en equips de recerca

Pràctiques

Formació en Centres de Treball: CFPSLL col·labora amb el món empresarial amb l’objectiu d’afavorir l’ocupabilitat dels seus i de les seves alumnes duent a terme noves fórmules de cooperació que contribueixen al seu creixement professional i que, permeten augmentar la competitivitat de les empreses col·laboradores incorporant nous professionals altament qualificats, responsables i motivats per experimentar una nova oportunitat formativa.

Sortides professionals

 • Gestió de processos administratius-clínics
 • Arxiu d’històries clíniques
 • Documentació Clínica
 • Servei d’admissions de centres de salut i hospitals
 • Avaluació i control de la prestació sanitària
 • Identificació, extracció i codificació de dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària
 • Validació i explotació de bases de dades mèdiques
 • Atenció al ciutadà en centres de salut i hospitals
 • Gestió de dades sanitàries

Estigues al dia de totes les novetats sobre el Grau Superior en Documentació i Administració Sanitàries, subscriu-te!