Classes telemàtiques fins al 30 d’octubre

Us informem que donada la situació actual de pandèmia  i seguint les recomanacions del Departament de Salut, el Centre de Formació Professional Sant Llàtzer decideix passar la docència teòrica presencial a format telemàtic fins al 30 d’octubre inclòs.
En funció de com vagin succeint els esdeveniments, aquest acord es pot veure afectat pel que us anirem mantenint informats/des.
Gràcies!