Promoció d’Igualtat de Gènere

TÍTOL OFICIAL


Títol Oficial de Tècnic/a Superior en Promoció d’Igualtat de Gènere

NOMBRE D’HORES


1617 h (teòriques)
383 h (pràctiques)

MODALITAT


Semipresencial

INICI DEL CURS


Setembre 2019

TÍTOL OFICIAL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN PROMOCIÓ D’IGUALTAT DE GÈNERE
Un cop assolit el títol estaràs capacitat per programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques de l’àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

REQUISITS D’ACCÉS

Tenen accés directe als cicles de grau superior de Promoció d’igualtat de Gènere  les persones que compleixen algun dels requisits indicats a continuació:

Tenir un dels títols següents 

  • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics
  • Títol de tècnic/a superior o tècnic/a especialista (CFGS d’FP o FP2) de formació professional (no s’accepten els CFGS d’Arts plàstiques i disseny ni els CFGS d’Ensenyaments esportius)
  • Títol de qualsevol estudi universitari o equivalent
  • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM d’FP) amb determinades prioritats (no s’accepten els CFGM d’Arts plàstiques i disseny ni els CFGM d’Ensenyaments esportius)

Haver superat 

  • El segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • El curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari (PREU)
  • El curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS)
  • El curs de preparació per a la incorporació a CFGS (CPICGS), sempre que es disposi d’un títol d’un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional (no s’accepten els CFGM d’Arts plàstiques i disseny ni els CFGM d’Ensenyaments esportius)
  • La prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Què aprendràs

 • Desenvolupar activitats d’informació i comunicació a la població
 • Elaborar programes de prevenció i d’intervenció que promoguin la igualtat entre homes i dones
 • Organitzar i dinamitzar la implementació i l’avaluació dels programes de promoció d’igualtat de gènere
 • Dissenyar estratègies per prevenir la violència de gènere, detectant possibles factors de risc
 • Assessorar i acompanyar a les dones en situació de violència de gènere
 • Assessorar a associacions i altres col·lectius per gestionar conflictes de gènere i promoure el respecte i la solidaritat
 • Desenvolupar accions d’intervenció socioeducativa, sensibilitzant a la població per la prevenció
 • Actuar donant assistència de primers auxilis
 • Desenvolupar intervencions dirigides a la inserció laboral de les dones
 • Supervisar els sistemes de qualitat per la inclusió de la diversitat
 • Integrar la normativa actual de prevenció i protecció de l’assetjament sexual en l’entorn laboral

Pràctiques

Formació en Centres de Treball: CFPSLL col·labora amb el món empresarial amb l’objectiu d’afavorir l’ocupabilitat dels seus i de les seves alumnes duent a terme noves fórmules de cooperació que contribueixen al seu creixement professional i que, permeten augmentar la competitivitat de les empreses col·laboradores incorporant nous professionals altament qualificats, responsables i motivats per experimentar una nova oportunitat formativa.

Sortides professionals

 • Promotor o promotora d’igualtat de tracta d’oportunitats entre dones i homes
 • Promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i homes
 • Tècnic o tècnica de suport en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes

 

 

Estigues al dia de totes les novetats sobre el Grau Superior en Promoció d’Igualtat de Gènere, subscriu-te!