CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN ESTERILITZACIÓ

El curs d’especialització en esterilització del CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL SANT LLÀTZER (CFPSLL) forma a el/la professional en l’aplicació del procés d’esterilització de les unitats de reprocessament dels dispositius mèdics (RUMED), adaptant-se a les noves tecnologies en el procediment d’esterilització i garantint el compliment de la normativa vigent.

El curs es realitza on-line a excepció de la formació al centre de treball (pràctiques).

Els estudis s’impartiran íntegrament en llengua castellana.

Competències professionals:
Què podràs fer?

 

 • Conèixer i aplicar els procediments del procés d’esterilització en totes les seves fases
 • Realitzar processos de codificació dels DM i dels procediments relacionats amb el procés d’esterilització.
 • Identificar quins són els indicadors (físics, químics i biològics) en el procés d’esterilització.
 • Gestionar la documentació derivada dels procés d’esterilització
 • Atendre i orientar al client intern/extern aplicant tècniques de comunicació per la millora de la qualitat del procés d’esterilització i satisfacció dels mateixos
 • Supervisar i aplicar els sistemes de qualitat en el procés d’esterilització
 • Conèixer i aplicar els principis d’higiene i prevenció de la infecció
 • Col·laborar i orientar en la formació del procés d’esterilització a nous professionals i estudiants en la formació d’estada en centres de treball.
 • Exercir les seves competències professionals amb subjecció a criteris de confidencialitat i al previst en la legislació (RGPD) que regula la protecció de dades de caràcter personal.
 • Desenvolupar aspectes científics i habilitats en la pràctica basada en l’evidència.
 • Identificar fluxes de treball i circuits dins d’una central d’esterilització

Organització curricular.
Què estudiaràs?

 

Mòduls professionals

Introducció a les eines de la plataforma
Introducció a la microbiologia i al control de la infecció
Introducció a la higiene en esterilització
Neteja i desinfecció
Fonaments de la instrumentació
Introducció al procés d’esterilització
Mètodes d’esterilització
Procediments de treball
Controls dels processos
Traçabilitat de producte sanitari
Servei d’esterilització d’un centre sanitari
Central d’esterilització
Ètica professional i comunicació
Prevenció de riscos laborals específics en esterilització
Qualitat
Divulgació científica
Projecte
Formació en centre de treball


Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquem les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.


Perfil de l’estudiant

 

 

 • Tècnics de grau mitjà de l’àmbit sanitari
 • Tècnics de grau superior de l’àmbit sanitari
 • Professionals de l’àmbit sanitari amb interès per aquesta temàtica

Característiques dels estudis

 

Durada: 12 mesos
Horari: docència on-line i horari de pràctiques a convenir amb el centre
Inici: 2020
Modalitat: On-line a excepció de la formació al centre de treball
Número de places: 60
Estructura curricular: Llei Orgànica d’Educació 2006 (LOE)


Pràctiques en centres de treball

 

La formació es podrà realitzar en centres escollits pels estudiants sempre i quan el procés d’esterilització compleixi amb els requisits acreditatius.


Inscripcions

Ben aviat posarem a disposició general informació sobre les inscripcions al curs d’especialització. Ompliu el formulari per a qualsevol consulta.


Sol·licita més informació

 

Omple el formulari per rebre més informació sobre el curs d’especialització en esterilització.