CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN ESTERILITZACIÓ

El curs d’especialització en esterilització del CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL SANT LLÀTZER (CFPSLL) forma a el/la professional en l’aplicació del procés d’esterilització de les unitats de reprocessament dels dispositius mèdics (RUMED), adaptant-se a les noves tecnologies en el procediment d’esterilització i garantint el compliment de la normativa vigent.
El curs es realitza on-line a excepció de la formació al centre de treball (pràctiques). Els estudis s’impartiran íntegrament en llengua castellana.

Competències professionals:
Què podràs fer?

 • Conèixer i aplicar els procediments del procés d’esterilització en totes les seves fases
 • Realitzar processos de codificació dels DM i dels procediments relacionats amb el procés d’esterilització.
 • Identificar quins són els indicadors (físics, químics i biològics) en el procés d’esterilització.
 • Gestionar la documentació derivada dels procés d’esterilització
 • Atendre i orientar al client intern/extern aplicant tècniques de comunicació per la millora de la qualitat del procés d’esterilització i satisfacció dels mateixos
 • Supervisar i aplicar els sistemes de qualitat en el procés d’esterilització
 • Conèixer i aplicar els principis d’higiene i prevenció de la infecció
 • Col·laborar i orientar en la formació del procés d’esterilització a nous professionals i estudiants en la formació d’estada en centres de treball.
 • Exercir les seves competències professionals amb subjecció a criteris de confidencialitat i al previst en la legislació (RGPD) que regula la protecció de dades de caràcter personal.
 • Desenvolupar aspectes científics i habilitats en la pràctica basada en l’evidència.
 • Identificar fluxes de treball i circuits dins d’una central d’esterilització

Organització curricular.
Què estudiaràs?

Mòduls professionals
Introducció a les eines de la plataforma
Introducció a la microbiologia i al control de la infecció
Introducció a la higiene en esterilització
Neteja i desinfecció
Fonaments de la instrumentació
Introducció al procés d’esterilització
Mètodes d’esterilització
Procediments de treball
Controls dels processos
Traçabilitat de producte sanitari
Servei d’esterilització d’un centre sanitari
Central d’esterilització
Ètica professional i comunicació
Prevenció de riscos laborals específics en esterilització
Qualitat
Divulgació científica
Projecte
Formació en centre de treball


Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquem les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.


Perfil de l’estudiant

 • Tècnics de grau mitjà de l’àmbit sanitari
 • Tècnics de grau superior de l’àmbit sanitari
 • Professionals de l’àmbit sanitari amb interès per aquesta temàtica

Característiques dels estudis

Durada: 12 mesos
Horari: docència on-line i horari de pràctiques a convenir amb el centre
Inici: 2020
Modalitat: On-line a excpeció de la formació al centre de treball
Número de places: 60
Estructura curricular: Llei Orgànica d’Educació 2006 (LOE)


Pràctiques en centres de treball

La formació es podrà realitzar en centres escollits pels estudiants sempre hi quan el procés d’esterlització compleixi amb els requisits acreditatius.


Inscripcions

Ben aviat posarem a disposició general informació sobre les inscripcions al curs d’especialització. Ompliu el formulari per a qualsevol consulta.


Sol·licita més informació

Omple el formulari per rebre més informació sobre el curs d’especialització en esterilització.